Jaroslav Šebek: Důležitá znamení dialogu (7. 12. 2011)

Komentář Jaroslava Šebka v Katolickém týdeníku č. 50 / 2011

Vystoupení prezidenta Václava Klause během svatováclavské bohoslužby ve Staré Boleslavi získalo velkou publicitu a současně iniciovalo debaty k otázkám, související s vnímáním role církve ve veřejném prostoru. Dokladem toho je také Svatováclavská výzva katolickým biskupům. Obsah petice by si jistě zasloužil samostatnou debatu, ale podle mě jsou důležité i skutečnosti, které tuto akci věřících různých konfesí doprovázejí. Jako pozitovní vnímám osobně fakt, že obě strany dokázaly o celé věci vést dialog. Ten se navíc odehrával v transparentní podobě (na internetových stránkách ČBK), ktde byl zveřejněn dopis generálního sekretáře Tomáše Holuba organizátorům petice, nikoli pouze v kuloárech.

Cestu k řešení nynějších problémů ovšem nevidím v jednorázových akcích, ale spíše v kontinuální solidní debatě o ožehavých tématech na rovině farností a na dalších místech. Pro zdravou atmosféru v rodině, stejně jako každého společenství, včetně církve, je důležitá komunikace. Její nedostatek nebo úplná absence pak vede k neporozuměním, případně k jednostrannému nálepkování zastánců odlišných názorů, které nikam nevede. Dlouhodobě není možné a ani udržitelné odsouvat konstruktivní debatu o závažných otázkách života církve. Tím se zadělává na mnohem větší problémy, jejichž důkazem je například vývoj u našich jižních sousedů, kde se církev ocitla ve vážné krizi a kněžská iniciativa vyzývá k otevřené neposlušnosti vůči církevním autoritám. Aktuální problémy způsobil i nedostatek komunikace mezi jednotlivými názorovým proudy.

Stejně důležité je téma vztahu církve, státu a společnosti, o němž se nyní vede debata. Zdá se, že v poslední době v české krajině začínají nebývale rašit aktivity občanské společnosti, což nakonec ilustruje i zorganizování zmíněné výzvy. V této chvíli má církev velkou šanci k oslovení širší veřejnosti. Jedinečnost situace vnímám také skrze unikátní spolupráci církevních a sekulárních institucí v rámci připomínání našich tradic - současná velká anežská výstava nebo připravované cyrilometodějské oslavy jsou toho dokladem. Lze si jen přát, aby oboustranná vůle k dialogu vydržela.