INTERMEZZO SVOBODY. Křesťané mezi válkou a Únorem 1948

čtvrtek 23. února 2012 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)
Tématický okruh (cyklus): Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Panelová diskuse: doc. Vojtěch Novotný, dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek.

Konec války, obnovení Československa, návrat tisíců vězňů zrodily euforii, která se však mísila s bolestí, voláním po spravedlnosti, ale i s brutalitou odvety a pomsty. Lidé byli ochotni nasadit všechny síly pro obnovu s důvěrou v nadějné perspektivy. Jak v této bouřlivé atmosféře jednali křesťané a církve? Byl jejich hlas a činy dostatečně jasné a věrohodné?

Pod hlavičkou Dominikánská 8 probíhá v akademickém roce 2011/12 několik přednáškových a kulturních cyklů, které tvoří stabilní jádro našich aktivit. Druhým pilířem činnosti Dominikánské 8 jsou samostatné debatní večery, konference a setkání.

Příběhy křesťanství 20. století v českých zemích

Čtvrtek každého čtvrtého týdne v měsíci nás přenese do nedávné minulosti naší země. Kvůli ideologickému tlaku byl po celou dobu čtyřiceti let komunistického režimu prakticky znemožněn výzkum církevních i duchovních dějin 20. století. Přestože již uplynulo více než dvacet let od změny politických poměrů v „roce zázraků“ 1989, stále citelně chybí komplexnější zpracování moderních církevních dějin v českých zemích, které by bezpochyby mohlo přispět i k zodpovězení otázek, jež se netýkají pouze bádání o minulosti, ale také pohledů na stav vztahů církve, státu a společnosti v postkomunistickém období. Řada současných problémů má totiž bezpochyby své kořeny v historickém vývoji minulých desetiletí, možná i staletí. Problematika moderních církevních dějin v sobě obsahuje také celou řadu možných interpretací a pohledů, které mohou přispět také k rozšíření našich poznatků o obecnějších souvislostech historického vývoje českých zemí v evropském kontextu.

Tématem jednotlivých večerů budou klíčové momenty z moderních dějin v období 1918–1989 a budou se zamýšlet také nad otázkami souvisejícími se vztahem duchovní a národní identity nebo se specifickým utvářením kněžské identity v tomto bouřlivém století. Přednášky jsou určeny jak pro zájemce z řad vysokoškolských studentů z jednotlivých fakult jako doplnění jejich studijních programů, tak pro širokou veřejnost, která by si chtěla dále rozšířit svůj obzor poznání.

Přednášet budou dr. Jan Stříbrný, doc. Jaroslav Šebek a jejich hosté.

Cyklus je pořádán ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK v Praze, Historickým ústavem Akademe věd ČR a Českou křesťanskou akademií.

Data přednášek v letním semestru 2012:

23. února: Intermezzo svobody – Křesťané mezi válkou a únorem 1948. Panelová debata: Vojtěch Novotný, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek
15. března: Nepřítel číslo jedna – Katolická církev v časech komunistického pronásledování 1948–1968. Přednáška: Vojtěch Vlček
26. dubna: Církev za Pražského jara – léta 1968–1969 Panelová debata: Dominik Duka, Miloslav Vlk, Pavel Kuneš, Dana Němcová, Jan Sokol
24. května: Katolická církev v normalizačním obdobím 1969–1989 – Mezi odporem vůči ateizační politice a hledáním modu vivendi. Přednáška: Jaroslav Cuhra

Vždy od 19.30 hod.
http://www.dominikanska8.cz/dominikanska-8-programove-cykly