Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Pozn JH: bratři dominikání nabízejí dobré tipy na další vzdělání a růst.

Czesław Miłosz
Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě
čtvrtek 3. listopadu 2011 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Literární večery

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

Němý vůl?
Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského
středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

Bůh je náš hrad
Klávesová zpracování žalmu 46
čtvrtek 10. listopadu 2011 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Hudební večery

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans Leo Hassler
Alena Hönigová – cembalo, virginal

Kostel – liturgický prostor – památka
kolokvium ETF UK
sobota 26. listopadu 2011 v 9.00 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne od 9 do 16 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

http://www.dominikanska8.cz/akce.php?SSID=1aa7cf307fd617f0b8fec720d3b71…